St. Joseph's School, Greater Noida
TOPPERS

 • PRIYANSH SHARMA

  79%

  12


 • YASH RATHORE

  80%

  12


 • PAYAL UPADHYAY

  80%

  12


 • VIVEK MAURYA

  89%

  12


 • KOMAL SINGH

  89%

  12


 • SHAMIM FATIMA QADRI

  92%

  12